Dobbelt kistegravsted afdeling E6
Antal gravpladser:    
Beskrivelse: Dobbelt kistegravsted, østvendt. Størrelse: 2,65 x 3 meter. Gravstedet er halvt udlagt i græs.  
Fredningsperiode: 20 år  
Fornyelse: Efter udløbet af fredningsperioden kan gravstedsretten fornyes for en periode af 5, 10, 15 eller 20 år. .
Monument: Der henvises til Vedtægter for Korsør kirkegård.  
Særlige bestemmelser: Ingen.
Der henvises til Almindelige bestemmelser for gravstedets benyttelse, samt Vedtægter for Korsør kirkegård.
 
Vedligeholdelse: For kirkegårdens vedligeholdelse af gravstedet betales pr. 1. april 2011 pr. år (incl. moms): kr. 1.013,75.
Der kan i stedet oprettes legat til vedligeholdelse af gravstedet for en årrække, højest svarende til en fredningsperiode. For vedligeholdelse betales der pr. 1. april 2011 for 20 år (incl. moms): kr. 22.051,25
Obs: Hvis gravstedsretten erhverves efter 29. oktober 2009, SKAL der oprettes legat til vedligeholdelse af gravstedet i fredningsperioden.