Dobbelt kistegravsted afdeling E5
Antal gravpladser:    
Beskrivelse: Dobbelt kistegravsted, østvendt.
Størrelse: 2,65 x 3 meter. Gravstedet er udlagt i græs med jordbed 1,60 x 1,20 meter foran monument.
 
Fredningsperiode: 20 år  
Fornyelse: Efter udløbet af fredningsperioden kan gravstedsretten fornyes for en periode af 5, 10, 15 eller 20 år.  
Monument: Monument må kun anbringes liggende. Overfladen på monument må ikke være blanksleben. Max størrelse: 70 x 50 x 40 cm.  
Særlige bestemmelser: Obligatorisk vedligehold: Gravstedsindehaveren forpligter sig til at lade kirkegården foretage vedligeholdelsen af gravstedet. Der henvises i øvrigt til Almindelige bestemmelser for gravstedets benyttelse, samt Vedtægter for Korsør kirkegård.  
Vedligeholdelse: Obligatorisk vedligehold betales for hele fredningstiden jf. gældende taksts blad.