Antal gravpladser:    
Beskrivelse: Kistegravsted.
Størrelse: 2,65 x 1,5 meter. Gravstedet er delt på midten. Halvdelen er udlagt i græs, og gravstedet fremtræder derfor som et urnegravsted.
 
Fredningsperiode: 20 år  
Fornyelse: Efter udløbet af fredningsperioden kan gravstedsretten fornyes for en periode af 5, 10, 15 eller 20 år.  
Monument: Der henvises til Vedtægter for Korsør Kirkegård.  
Særlige bestemmelser: Ingen. Der henvises til Almindelige bestemmelser for gravstedets benyttelse, samt Vedtægter for Korsør Kirkegård.  
Vedligeholdelse: For kirkegårdens vedligeholdelse af gravstedet betales pr. 1. januar 2013 for 1 gravplads pr. år (inkl.. moms): kr. 746,00
for 2 gravpladser pr. år (incl. moms): kr. 1.120,00.
Der kan i stedet oprettes legat til vedligeholdelse af gravstedet for en årrække, højest svarende til en fredningsperiode. For vedligeholdelse betales der pr. 1. januar 2013 for 1 plads i 20 år (inkl. moms): kr. og for 2 pladser i 20 år (inkl. moms): kr.
.