Ukendt fællesgrav (kister)Afdeling C4A-1
Antal gravpladser:    
Beskrivelse: Anonym, østvendt kistegravplads. Fællesgrav i plæne. se eksempel
Fredningsperiode: 20 år  
Fornyelse: Der kan IKKE ske fornyelse efter udløbet af fredningsperioden. Det bemærkes, at gravstedsretten tilhører Korsør kirkegård - også i fredningsperioden. .
Monument: .  
Særlige bestemmelser: Buketter kan lægges på plænen.
Plantning af sommerblomster og/eller anden beplantning må ikke ske i plænen.
Kistens placering på plænen kan IKKE oplyses til de pårørende.
 
Vedligeholdelse: Ved nedsættelse af kiste i fællesgraven indbetales et beløb til dækning af andel af fællesudgifterne til vedligeholdelse af fællesarealet. Prisen for 20 år, svarende til fredningsperioden, udgør pr. 1. april 2011 (incl. moms): kr. 9.712,50