Urnegravsted Afdeling B1
Antal gravpladser:    
Beskrivelse: Urnegravsted. Størrelse: 1,5 x 1,5 meter, placeret i firkant med i alt 4 gravsteder.  
Fredningsperiode: 10 år  
Fornyelse: Efter udløbet af fredningsperioden kan gravstedsretten fornyes for en periode af 5 eller 10 år.  
Monument: Der henvises til Vedtægter for Korsør kirkegård  
Særlige bestemmelser: Ingen. Der henvises til almindelige bestemmelser for gravstedets benyttelse, samt vedtægter for Korsør Kirkegård.  
Vedligeholdelse:

For kirkegårdens vedligeholdelse af gravstedet betales jf. gældende taksts blad enten på årlig regning eller ved oprettelse af flerårig aftale.

Ved flerårlige aftale højest svarende til en fredningsperiode for urne 10 år og højst til gravstedets udløbsdato.